DEŇ
TÝŽDEŇ
MESIAC
MAP

MAGNA FIELDTRACK

FIELDTRACK je informačný projekt humanitárnej organizácie MAGNA Deti v núdzi, ktorého cieľom je zvýšiť záujem verejnosti o humanitárnu problematiku.

Vytvára kontakt medzi MAGNA humanitárnymi pracovníkmi vo svete, ktorí pracujú častokrát vo veľmi izolovaných podmienkach v Kambodži, Kongu alebo na Haiti a spája ich s rodinami, priateľmi a podporovateľmi. Počas našej 10-ročnej existencie sme si uvedomili, že obrazy, písomné správy a pohyblivé obrazy sú základné a veľmi účinné nástroje na vybudovanie a zapojenie sa stále rastúcej humánne založenej komunity ľudí. To vedie k aktívnej pomoci a nakoniec k zmenám k lepšiemu.

 

Humanitarian News