Monthly Archives: July 2011

Mombasa, Kena | Hanba

first image:
Posted in Kenya, Latest News, Natural disaster, Nutrition | Comments Off

Aviation camp, Port-Au-Prince, Haiti | Detské centrum

V rámci aktivít psychosociálnej pomoci pre obete zemetrasenia na Haiti MAGNA staviav tábore Aviation detské centrum. V tábore žije v súčasnosti okolo 40 tisíc ľudí, ktorí prišli počas zemetrasenia o strechu nad hlavou. Copyright by Martin Bandzak /MAGNA

first image:
Posted in Haiti, Healthcare, Latest News, Natural disaster | Comments Off

Port-Au-Prince, Haiti | Marion

Marion Baudry je svojim vlastným povolaním farmaceutka a na Haiti pôsobí ako MAGNA projektový terénny koordinátor. Copyright by Martin Bandzak /MAGNA

first image:
Posted in Haiti, Healthcare, Latest News, Natural disaster, Volunteers | Comments Off

Port-Au-Prince, Haiti | Psycholog Schneider

Aj 18 mesiacov po zemetrasení 650 tisíc ľudí žije v stanových táboroch. MAGNA pracovníci poskytujú v troch táboroch – Aviation, Solino a Corvington psychosociálnu pomoc ľuďom. Stále identifikujeme množstvo pacientov s postraumatickým syndrómom, špeciálne matky, ktoré stratili svoje deti. Schneider … Continue reading

first image:
Posted in Haiti, Healthcare, Latest News, Natural disaster | Comments Off

Port-Au-Prince, Haiti | Humanitárna zásielka

Magna Deti v núdzi v priebehu apríla 2011 prevzala a zabezpečila distribúciu materiálnej humanitárnej pomoci zaslanej Slovenskou republikou na Haiti po ničivom zemetrasení, ktoré krajinu zasiahlo v januári 2010. Po roku, čo zásielka stála v prístave na Haiti je materiálna … Continue reading

first image:
Posted in Haiti, Healthcare, Latest News, Natural disaster | Comments Off

Port-Au-Prince, Haiti | Základy MAGNA zdravotného centra

MAGNA Deti v núdzi stavia zdravotné centrum pre deti s matkami na Haiti, ktoré po zemetrasení prišlo o 60% nemocníc a zdravotníckych zariadení a celý zdravotný systém sa nachádza v chaose. Copyright by Martin Bandzak /MAGNA

first image:
Posted in Haiti, Healthcare, Latest News, Natural disaster | Comments Off

Port-Au-Prince, Haiti | Budúcnosť bývania

The Building Back Better Communities Project (BBBC) je vládnym programom Haiti objaviť a podporovať najlepšie riešenie pre bývanie vysídlených Haiťanov po ničivom zemetrasení v januári 2010. To začalo na začiatku roka 2010 so žiadosťou o návrh (RFP), ktorý bol uzatvorený … Continue reading

first image:
Posted in Haiti, Latest News, Natural disaster | Comments Off

Juba, Juzny Sudan | Prví občania nezávislého Južného Sudánu

Copyright by Martin Bandzak /MAGNA

first image:
Posted in Healthcare, Latest News, South Sudan | Comments Off