Monthly Archives: September 2011

Msambweni, Kena | Ako správne prezradiť dieťaťu HIV status

Denisa Augustínová, operačná riaditeľka MAGNA Deti v núdzi edukuje nemocničný personál v Msambweni nemocnici o správnej terapeutickej a psychosociálnej podpore detských pacientov žijúcich s vírusom HIV. Copyright by Martin Bandzak /MAGNA

first image:
Posted in Healthcare, HIV/AIDS, Kenya, Latest News | Comments Off

Garissa, Kena/Somalsko hranica

Copyright by Martin Bandzak /MAGNA

first image:
Posted in Healthcare, Kenya, Latest News, Nutrition | Comments Off

Vitsangalaweni, Kena

Vitsangalaweni je jedno z 3 zdravotných stredísk, kde MAGNA poskytuje pre HIV/AIDS pacientov zdravotnú starostlivosť. Centrum zabezpečuje pomoc pre pacientov z okolia a blizkej komunity, aby nemuseli prekonávať veľké vzdialenosti na ceste k lekárovi. MAGNA decentralizuje pacientov a zabezpečuje pre … Continue reading

first image:
Posted in Healthcare, HIV/AIDS, Kenya, Latest News, Nutrition | Comments Off

Mogodashe, Kena/Somalsko | Caltex

Copyright by Martin Bandzak /MAGNA

first image:
Posted in Kenya, Latest News, Natural disaster | Comments Off