Monthly Archives: June 2012

Kena/Somálsko | Stretnutie s komunitou

MAGNA pracovníci počas stretnutia s lokálnou komunitou na Kensko/Somálskych hraniciach diskutujú o aktuálnych problémoch v oblasti. MAGNA tu od leta 2011 prevádzkuje nutričné centrá pre podvýzivené deti.

first image:
Posted in Kenya, Latest News, Natural disaster, Nutrition | Comments Off