Kena/Somálsko | Stretnutie s komunitou

MAGNA pracovníci počas stretnutia s lokálnou komunitou na Kensko/Somálskych hraniciach diskutujú o aktuálnych problémoch v oblasti.

MAGNA tu od leta 2011 prevádzkuje nutričné centrá pre podvýzivené deti.

This entry was posted in Kenya, Latest News, Natural disaster, Nutrition. Bookmark the permalink.

Comments are closed.