Donate

Spolu s MAGNA Deti v núdzi môžete jednorázovým alebo pravidelnými príspevkami pomáhať zachraňovať detské životy, bojovať proti chorobám, hladu a podvýžive. Zároveň budete mať prehľad ako, komu a kde Vaše peniaze pomáhajú každý deň.

Každý deň MAGNA pracovníci v teréne poskytujú zdravotnú pomoc a výživu deťom na troch kontinentoch sveta. Pomáhame pri humanitárnych katastrofách a poskytujeme zdravotnú starostlivosť ich obetiam. Prevádzkujeme dlhodobé projekty zamerané na pomoc deťom, ktorým ich vlastná spoločnosť, nefunkčná vláda alebo rodina nedokážu zabezpečiť adekvátnu lekársku starostlivosť. Naša stála prítomnosť v teréne nám pomáha flexibilne a efektívne pomáhať deťom a ich rodinám v núdzi.

→ darujte teraz

alebo prispejte na hlavný darcovský bankový účet:

MAGNA DETI V NÚDZI, občianske združenie
1331793900/1111 UniCredit Bank Slovakia a.s.
IBAN CODE: SK87 1111 0000 00133 179 3900
BIC (SWIFT): UNCRSKBX

→ pomáhajte s nami v teréne

MAGNA Deti v núdzi je zavislá na odhodlaní, obetavosti a ťažkej práce ľudí, ktorí sa podieľajú na výkone projektov priamo v teréne. V súčasnosti máme vo svete 18 projektov a pôsobíme vo vyše 70 zdravotných zariadeniach, v ktorých vďaka našim vyše 350 pracovníkom v teréne zabezpečujeme zdravotnú a materiálnu pomoc obetiam katastrof a epidémií.