MAGNA

Poslanie MAGNA Deti v núdzi vo svete

  • zachraňovať a liečiť deti a ich rodiny v krízových oblastiach sveta
  • bojovať proti hladu a podvýžive
  • poskytovať humanitárnu pomoc deťom a ich rodinám v núdzi
  • získavať dobrovoľníkov a pracovníkov na prácu v humanitárnych a rozvojových projektoch
  • informovať verejnosť o porušovaní základných ľudských práv vo svete
  • informovať verejnosť o krízových situáciach vo svete
  • usporadúvať informačné a osvetové kampane

Hlavné aktivity Magna Deti v núdzi 

Magna Deti v núdzi v čase humanitárnych kríz rehabilituje nemocnice a zdravotnícke centrá, bojuje s epidémiami, podiela sa na vakcinačných kampaniach, vykonáva akútne chirurgické zákroky, prevádzkuje nutričné centrá pre podvýživené deti, konštruuje studne a suché toalety.

Dlhodobo liečime detských pacientov s HIV/AIDS a zabezpečujeme terapeutickú staroslivosť pre siroty a deti ulice.

Kde pôsobime

Magna Deti v núdzi má v súčasnosti zriadené svoje stále misie v Kambodži, Keni, Južnom Sudáne, Vietname, Kongu, Haiti a Nikaragui. Krákodobé humanitárne misie sme mali počas tsunami v Indii a cyklóne Nargis v Myanmare (Barma)

Magna Deti v núdzi má v súčasnosti svoje kancelárie na Slovensku, v Čechách a Rakúsku.

Princípy pracovníkov Magna Deti v núdzi vo svete

  • Pracovníci Magna Deti v núdzi sa zaväzujú svojou prácou rešpektovať zásady etiky a zachovať si úplnu nezávislosť od akéhokoľvek politického, ekonomického alebo náboženského vplyvu.
  • Pracovníci Magna Deti v núdzi pomáhajú ľuďom, obetiam humanitárnych alebo prírodných katastrof, účastníkom ozbrojených konfliktov, bez akýchkoľvek predsudkov a  bez ohľadu na rasovú, či náboženskú príslušnosť.
  • Pracovníci Magna Deti v núdzi  využívajú rôzne prostriedky k tomu, aby mohli informovať verejnosť o krízových situáciach vo svete. Takisto informujú o porušovaní základných ľudských práv vo svete a prostredníctvom médií upozorňujú na predstaviteľov nedemokratických režimov.

Organizácia Magna Deti v núdzi bola založena na Slovensku v roku 2001.

www.magna.sk